2019 – yil “AVGUST KENGASHLARI””Tashkil etish mexanizmlari va jalb etiladigan resurslar”

2019 – yil “AVGUST KENGASHLARI””Tashkil etish mexanizmlari va jalb etiladigan resurslar”