Ochiq ma`lumotlar

2017-yilda malaka oshirish  rejasining bajarilishi haqida ma’lumot

T /r Oylar Reja Bajarilishi
1 Yanvar 375 365
2 Fevral 475 479
3 Mart 450 461
4 Aprel 475 468
5 May 375 390
6 Iyun 350 338
7 Sentyabr 400
8 Oktyabr 450
9 Noyabr 375
10 Dekabr 350