O`zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi Vazirining buyrug`i “Umumiy o`rta ta’lim maktablari uchun 2019-2020 o`quv yiliga mo`ljallangan tayanch o`quv reja va takomillashtirilgan o`quv dasturlarini tasdiqlash to`g`risida

alt:<a “http://navoiy25-imi.uz/wp-content/uploads/2019/08/2019_2020_таянч_укув_режа_ХТВ_буйруги.pdf”>XTV-266