Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini oshirirshni tashkil etish chora-tadbirlari to`g`risida O`zbR Vazirlar mahkamasi Qarori

alt:<a “http://navoiy25-imi.uz/wp-content/uploads/2019/08/VM-1026-2017.pdf”>VM-1026-2017