Metodik tavsiyalar

Maktabda mumtoz adabiyot namunalarini she’riy san’at turlarini va o`rgatish usullari

Maktabda mumtoz adabiyot  namunalarini she’riy san’at turlarini va o`rgatish usullari mavzusi bo‘yicha uslubiy tavsiya

  tavsiya1.pdf (2.6 MiB, 122 yaklab olindi)