TA’LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIY-MA’NAVIY MUHITNI YANADA SOG‘LOMLASHTIRISH, FAZILATLI AVLODNI SHAKLLANTIRISH VA ULARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH 

TA’LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIY-MA’NAVIY MUHITNI YANADA SOG‘LOMLASHTIRISH, FAZILATLI AVLODNI SHAKLLANTIRISH VA ULARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH 

  TAQDIMOT_manaviyat.pdf (5.0 MiB, 73 yaklab olindi)