O‘QUVCHILAR NATIJALARINI BAHOLASH BO‘YICHA XALQARO TADQIQOTLARDA ISHTIROK ETISHGA TAYYORGARLIK MASALALARI

O‘QUVCHILAR NATIJALARINI BAHOLASH BO‘YICHA XALQARO TADQIQOTLARDA ISHTIROK ETISHGA TAYYORGARLIK MASALALARI

  TAQDIMOT_Talim_sifati_baholash.pdf (4.1 MiB, 90 yaklab olindi)