CHET TILLARNI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VA “CLIL” METODI

CHET TILLARNI O‘QITISHDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VA “CLIL” METODI

  TAQDIMOT_Chet_tillari.pdf (3.0 MiB, 97 yaklab olindi)