Boshlang‘ich ta’limda interaktiv ta’lim muhiti

Boshlang‘ich ta’limda interaktiv ta’lim muhiti

  TAQDIMOT_Boshlangich_talim.pdf (6.6 MiB, 102 yaklab olindi)