2019 – yil “AVGUST KENGASHLARI” “Axborot ta’lim resursi”ning texnologik xaritasi

2019 – yil “AVGUST KENGASHLARI” “Axborot ta’lim resursi”ning texnologik xaritasi